Lucht kapitaliseren?

Lucht kapitaliseren houdt in dat waardevolle eigenschappen van de lucht, zoals de kwaliteit en de hoeveelheid, worden omgezet in economische waarden. Dit gebeurt door de lucht te beschouwen als een schaars en waardevol hulpbron dat moet worden beschermd en beheerd.

Er zijn verschillende manieren waarop lucht gekapitaliseerd kan worden. Bijvoorbeeld door het verkopen van vergunningen om bepaalde hoeveelheden vervuilende stoffen uit te stoten (zoals het Emissiehandelssysteem van de Europese Unie). Ook kunnen bedrijven die schone technologieën ontwikkelen, zoals zonne-energie en windenergie, waardevolle economische voordelen verkrijgen door de productie van schone energie.

Lucht kapitaliseren is een belangrijke stap in de richting van een meer duurzame en efficiënte economie, omdat het de waarde van schone lucht benadrukt en het financiële motief creëert voor bedrijven om schonere productiemethoden te ontwikkelen en te implementeren.

In het kort is lucht kapitaliseren het omzetten van waardevolle eigenschappen van de lucht in economische waarden. Dit kan worden gedaan door het verkopen van vergunningen voor vervuilende stoffen of door het ontwikkelen van schone technologieën. Het is een stap in de richting van een duurzamere economie.