Een eerlijke prijs voor schone lucht

Een "eerlijke prijs voor schone lucht" betekent een prijs die de daadwerkelijke kosten van de vervuiling weerspiegelt. Dit omvat zowel directe als indirecte kosten, zoals gezondheidsschade, milieuschade en klimaatverandering.

Het idee achter een eerlijke prijs voor schone lucht is om bedrijven en consumenten te verplichten om rekening te houden met de gevolgen van hun activiteiten op het milieu. Dit gebeurt door het invoeren van belastingen op vervuilende producten of activiteiten of het verlenen van subsidies voor schonere alternatieven.

Een eerlijke prijs voor schone lucht kan bijdragen aan het verbeteren van de luchtkwaliteit door het aanmoedigen van vervuilende activiteiten te verminderen en het ontwikkelen van schonere alternatieven. Het kan ook bijdragen aan de financiering van maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren, zoals de ontwikkeling van schonere technologieën en de uitbreiding van openbaar vervoer.

Echter, het invoeren van een eerlijke prijs voor schone lucht kan ook leiden tot hogere prijzen voor vervuilende producten en activiteiten, wat een belemmering kan zijn voor de economische groei. Daarom is het belangrijk om een ​​evenwicht te vinden tussen het bevorderen van schone lucht en het waarborgen van economische haalbaarheid.